Beleid schoolzwemmen

We vinden het belangrijk – vanuit het aspect veiligheid, gezondheid en (plezier in) bewegen – dat alle kinderen in ieder geval zwemdiploma A halen. Daarom hebben we schoolzwemmen als een vast onderdeel opgenomen in het onderwijsprogramma van groep 3. Waarom groep 3? Kenners adviseren dat zwemles op jongere leeftijd veel minder resultaat heeft aangezien dan de motoriek van veel kinderen onvoldoende ontwikkeld is. Er is diploma A garantie. Als een kind aan het eind van groep 3 nog geen A diploma heeft gehaald, mag hij/zij dit diploma alsnog gratis halen. Het is dan wel in eigen tijd, dus buiten schooltijd. Ouders krijgen voor de kosten van het schoolzwemmen, die we zo laag mogelijk proberen te houden, een apart formulier. Hierop kunt u aangeven hoe u de betaling wilt regelen, via automatische incasso eenmalig (hele bedrag wordt geïnd  op 1 oktober) of in drie termijnen (bedragen worden geïnd op 1 oktober, 1 januari en 1 april). Zijn de kosten van het schoolzwemmen voor u een probleem? Het schoolzwemmen is opgenomen in het meedoen arrangement van de gemeente Doetinchem. Website: www.meedoenarrangement.nl. (800 punten voor diploma A en 600 voor een volgend diploma)

We gaan er van uit dat als ouders voor de Wilhelminaschool kiezen, zij ook voor deze activiteit kiezen, inclusief de kosten van rond €400,- (eerste keer afzwemmen en diploma zit bij de prijs in, voor een volgend diploma betaalt u  €22,50 rechtstreeks aan het zwembad). Vergeleken met de ‘normale’ kosten voor een zwemdiploma blijkt dit bedrag zeer redelijk. Als een individueel kind met een specifieke diagnose niet mee kan met schoolzwemmen zoeken we samen met de ouders naar een geschikte oplossing. Ons advies is om uw kind niet voortijdig op zwemles te doen; dit om dubbele kosten te voorkomen.

Mocht uw kind vóór aanvang van het schoolzwemmen toch al in het bezit zijn van een zwemdiploma gaan we ervan uit dat uw kind ‘gewoon’ met groep 3 mee gaat naar het zwembad. Uw kind kan dan verder gaan met diploma B en C, eventueel voorbereidend reddend zwemmen. Kosten zijn dan rond de €300,- (eerste keer afzwemmen en diploma zit bij de prijs in, voor een volgend diploma betaalt u  €22,50 rechtstreeks aan het zwembad).