Kinder- en tienercoach

Het Griekse woord ´Tharsei´ wordt in de Bijbel gebruikt door Jezus en betekent ‘Heb goede moed, Ik ben erbij´

De kindercoach van de Wilhelminaschool, Angela Bruil, biedt laagdrempelige en vertrouwde ondersteuning aan kinderen die, door omstandigheden, extra hulp nodig hebben. Daarbij kunt u denken aan concentratieproblemen, leerproblemen, pesten of gepest worden, sociale problemen, faalangst………

Op donderdagmorgen van 8.30-9.00 uur is er een inloopmoment. U kunt dan terecht bij de kindercoach met vragen en/of zorgen over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. U kunt ook een afspraak maken met Angela via: angela@wilhelminabasisschool.nl  of bellen: 0314-323 384

Het kantoor van Angela is te vinden midden in de school, rechts van de hoofdingang, rechtsaf, links in de hoek. De kindercoach werkt nauw samen met de zorgcoördinator en ondersteunt ouders en leerkrachten in hun zorg voor de kinderen. De begeleiding door Angela  kan plaatsvinden na toestemming van één van de Intern Begeleiders. 

Als er vragen zijn over situaties die niet met school te maken hebben, zoals bijvoorbeeld:
slapeloosheid, onzekerheid, stress, echtscheiding, ernstige ziekte van een dierbare, angst, verdriet, rouwverwerking, boosheid/driftbuien of andere problematiek, dan kunt contact opnemen met Angela via de website van haar eigen praktijk www.kindercoachangelabruil.nl  of bellen naar 0644060688.