Klassendienst

Op onze school hebben we de goede gewoonte om kinderen bij toerbeurt na schooltijd de klas netjes te laten maken. We beogen hiermee het verantwoordelijkheidsbesef van de kinderen voor hun leerplek te stimuleren. Net zoals kinderen thuis moeten leren om bijvoorbeeld hun spelmateriaal op te ruimen. 

Soms lukt het niet i.v.m. vervoer of andere omstandigheden om de klassendienst uit te voeren. Vanaf begin groep 5 regelen kinderen dan zelf hun vervanging. In de groepen 3 en 4 geven de kinderen dit tijdig aan de leerkracht door.