Leerlingenraad

“Wij geven leerlingen een stem op de Wilhelminaschool”

Uitgangspunten:

  1. De leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren;
  2. De leerlingen inspraak geven;
  3. De leerlingen democratie laten ervaren;
  4. De leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is.
  5. De leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school. 

Wat is een Leerlingenraad?

In een Leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de Leerlingenraad.

Wat doet de Leerlingenraad?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een Leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten.

Wie zitten in de Leerlingenraad?

In de Leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw. Uit elke klas worden enkele leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de Leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Hoe werkt de Leerlingenraad?

Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De Leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.

Pleincoach en sportcoach

Uitgangspunten:

  1. Leerlingen nemen deel aan het organiseren van schoolactiviteiten;
  2. Leerlingen geven we medeverantwoordelijkheid voor de ander;
  3. Leerlingen zetten we in hun kracht door hun talenten aan te spreken (organiseren, luisteren, oplossingen bedenken, etc.);
  4. Leerlingen betrekken bij het reilen en zeilen van de school. 

Pleincoach

Wat doet de pleincoach?

Enkele kinderen worden tijdens de pauzes pleincoach. Zij dragen dan een officieel hesje. Zij kunnen tijdens het spelen aangesproken worden door kinderen en hen helpen met hun vragen en evt. problemen. Ook zorgen zij dat er goed met spelmaterialen omgegaan wordt. Zij zorgen mede voor een gezellige sfeer en melden evt. verbeterpunten.

Sportcoach

Wat doet de sportcoach?

Enkele kinderen worden tijdens de pauzes sportcoach. Zij dragen dan een officieel hesje. Zij zijn verantwoordelijk voor de spelenkast en zorgen dat de spelmaterialen goed worden verdeeld, dat er leuk mee wordt gespeeld en dat de materialen uiteindelijk weer goed worden opgeruimd.