Meest gestelde vragen nieuwbouw

Hieronder proberen we de meest gestelde vragen rondom de nieuwbouw te beantwoorden.

Let op: Het project is net gestart, dus om die reden hebben we logischerwijs nog weinig antwoorden op de hieronder gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Mail dan uw vraag naar nieuwbouw@wilhelminabasisschool.nl

Gebouw en plein

 • Hieronder vindt u het definitieve ontwerp van de nieuwbouw.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.

 • Het gebouw zal gebruikt voor onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

 • We onderzoeken deze mogelijkheid. Als school willen we graag een buurtfunctie hebben. We kunnen hier echter nog geen uitsluitsel over geven.

 • We weten op dit moment nog niet welke tijden het nog te kiezen bouwbedrijf zal hanteren. Echter is in het bouwbesluit, eerste lid van artikel 8.3, bepaald dat bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden zowel op werkdagen als op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur mogen worden uitgevoerd.
  Voor werkzaamheden buiten deze tijden moet een ontheffing aangevraagd worden bij de gemeente.

  Als opdrachtgever zal de Wilhelminaschool inzetten op gewone werkdagen van maandag tot en met vrijdag.

Sloop en nieuwbouw

 • Dit is afhankelijk van de plek waar gebouwd gaat worden. Hierover kunt u later meer lezen.

 • Op dit moment kunnen we nog geen precieze datum geven. Onze planning richt zich nu op juni 2024. Maar dit is afhankelijk van verschillende factoren. Zodra we meer weten zullen we dit tijdig informeren.

Tijdelijke huisvesting

 • De tijdelijke huisvesting is dichtbij onze huidige locatie, wij voorzien hierin geen probleem. Er zal een kijkmoment gepland worden waarop ouders en kinderen kennis kunnen maken met het gebouw.

 • Tijdelijke huisvesting

  De tijdelijke huisvesting is in het Ludger College aan de Vondelstraat 5 in Doetinchem. Wij zullen hier samen met Twinkel en Logopedie Reijmer naar toe verhuizen. De inschatting is dat dit gebeurt eind mei 2024.

  We kunnen ons voorstellen dat er vragen leven over de tijdelijke locatie. Bijvoorbeeld over het vervoer hierheen. We hebben een aantal ouders bereid gevonden de commissie tijdelijke huisvesting te vormen. Bij hen kunt u terecht voor vragen. Dit kan via th@wilhelminabasisschool.nl.

Verkeer & Parkeren

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord opgeven.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

Vertrouwenspersoon

Overig

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.