Meest gestelde vragen nieuwbouw

Hieronder proberen we de meest gestelde vragen rondom de nieuwbouw te beantwoorden.

Let op: Het project is net gestart, dus om die reden hebben we logischerwijs nog weinig antwoorden op de hieronder gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Mail dan uw vraag naar nieuwbouw@wilhelminabasisschool.nl

Gebouw en plein

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken…

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.

 • Structureel zal gebouw gebruikt voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en primair onderwijs. Incidenteel zijn er activiteiten in de avonduren.

 • We onderzoeken deze mogelijkheid. Als school willen we graag een buurtfunctie hebben. We kunnen hier echter nog geen uitsluitsel over geven.

 • We weten op dit moment nog niet welke tijden het nog te kiezen bouwbedrijf zal hanteren. Echter is in het bouwbesluit, eerste lid van artikel 8.3, bepaald dat bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden zowel op werkdagen als op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur mogen worden uitgevoerd.
  Voor werkzaamheden buiten deze tijden moet een ontheffing aangevraagd worden bij de gemeente.

  Als opdrachtgever zal de Wilhelminaschool inzetten op gewone werkdagen van maandag tot en met vrijdag.

Sloop en nieuwbouw

 • Dit is afhankelijk van de plek waar gebouwd gaat worden. Hierover kunt u later meer lezen.

 • Op dit moment kunnen we nog geen precieze datum geven. Onze planning richt zich nu op 3e kwartaal 2022. Maar dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Tijdelijke huisvesting

 • Dit hangt af van de locatie van de tijdelijke huisvesting. Als we die weten, kunnen we ook antwoord geven op deze vraag.

 • Tijdelijke huisvesting

  We zoeken naar goede tijdelijke huisvesting voor de school tijdens de sloop en nieuwbouw. Het heeft de voorkeur met de hele school inclusief kinderopvang naar één tijdelijke locatie te verhuizen. Het is lastig binnen de huidige wijk of in omliggende wijken een geschikt gebouw te vinden. Op dit moment onderzoeken we mogelijke huisvesting in units en een leegstaand schoolgebouw aan de Wolborgenmate 4 op De Huet of in het gebouw van het Ludger College (Vondelstraat 5). De keuze voor de tijdelijke locatie, maken we op een later moment. Dat doen we ook in overleg met de oudergeleding van de school.

Verkeer & Parkeren

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Dit hangt af van de locatie van de tijdelijke huisvesting. Als we die weten, kunnen we ook antwoord geven op deze vraag.

 • Dit hangt af van de locatie van de tijdelijke huisvesting. Als we die weten, kunnen we ook antwoord geven op deze vraag.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord opgeven.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

Overig

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.