Meest gestelde vragen nieuwbouw

Hieronder proberen we de meest gestelde vragen rondom de nieuwbouw te beantwoorden.

Let op: Het project is net gestart, dus om die reden hebben we logischerwijs nog weinig antwoorden op de hieronder gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Mail dan uw vraag naar nieuwbouw@wilhelminabasisschool.nl

Gebouw en plein

 • Hieronder vindt u het definitieve ontwerp van de nieuwbouw.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.

 • Structureel zal gebouw gebruikt voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en primair onderwijs. Incidenteel zijn er activiteiten in de avonduren.

 • We onderzoeken deze mogelijkheid. Als school willen we graag een buurtfunctie hebben. We kunnen hier echter nog geen uitsluitsel over geven.

 • We weten op dit moment nog niet welke tijden het nog te kiezen bouwbedrijf zal hanteren. Echter is in het bouwbesluit, eerste lid van artikel 8.3, bepaald dat bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden zowel op werkdagen als op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur mogen worden uitgevoerd.
  Voor werkzaamheden buiten deze tijden moet een ontheffing aangevraagd worden bij de gemeente.

  Als opdrachtgever zal de Wilhelminaschool inzetten op gewone werkdagen van maandag tot en met vrijdag.

Sloop en nieuwbouw

 • Dit is afhankelijk van de plek waar gebouwd gaat worden. Hierover kunt u later meer lezen.

 • Op dit moment kunnen we nog geen precieze datum geven. Onze planning richt zich nu op 3e kwartaal 2022. Maar dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Tijdelijke huisvesting

 • We denken dat u de meeste zaken rond bijvoorbeeld het vervoer naar de tijdelijke huisvesting (Rietveld Lyceum) prima zelf kunt oplossen. Bij knelpunten gaan we ervan uit dat u dan zelf zoekt naar oplossingen zoals met ouders uit de klas van uw kind. Soms heeft u wellicht behoefte om even te sparren met iemand. We hebben vier ouders bereid gevonden om de commissie tijdelijke huisvesting te vormen. Zij proberen met u mee te denken als u even geen oplossing ziet. Iedere morgen om 8.30 uur is minstens 1 persoon aanwezig op school. Verder kunt u hen mailen: th@wilhelminabasisschool.nl.

 • Tijdelijke huisvesting

  De tijdelijke huisvesting is in het Rietveld Lyceum aan de Kruisbergseweg 4 in Doetinchem. Wij zullen hier samen met Twinkel en Logopedie Reijmer naar toe verhuizen. De inschatting is dat dit gebeurt in juli 2022.

  Ook het Houtkamp College zal een deel van het gebouw bezetten. Er zijn in het gebouw diverse ingangen en looproutes zodat we ervoor kunnen zorgen dat de leerlingen van de verschillende scholen elkaar niet doorkruisen.

  We kunnen ons voorstellen dat er vragen leven over de tijdelijke locatie. Bijvoorbeeld over het vervoer hierheen. We hebben een aantal ouders bereid gevonden de commissie tijdelijke huisvesting te vormen. Bij hen kunt u terecht voor vragen. Dit kan via th@wilhelminabasisschool.nl.

Verkeer & Parkeren

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Dit hangt af van de locatie van de tijdelijke huisvesting. Als we die weten, kunnen we ook antwoord geven op deze vraag.

 • Dit hangt af van de locatie van de tijdelijke huisvesting. Als we die weten, kunnen we ook antwoord geven op deze vraag.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord opgeven.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.

Vertrouwenspersoon

Overig

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.

 • Op dit moment kunnen we hier nog geen antwoord op geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dit zo snel mogelijk kenbaar maken.