Hoe gaan kinderen daar heen?

We denken dat u de meeste zaken rond bijvoorbeeld het vervoer naar de tijdelijke huisvesting (Rietveld Lyceum) prima zelf kunt oplossen. Bij knelpunten gaan we ervan uit dat u dan zelf zoekt naar oplossingen zoals met ouders uit de klas van uw kind. Soms heeft u wellicht behoefte om even te sparren met iemand. We hebben vier ouders bereid gevonden om de commissie tijdelijke huisvesting te vormen. Zij proberen met u mee te denken als u even geen oplossing ziet. Iedere morgen om 8.30 uur is minstens 1 persoon aanwezig op school. Verder kunt u hen mailen: th@wilhelminabasisschool.nl.