Hoe gaat het verkeer door de wijk naar het IKC rijden?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.