Hoe wordt de verkeersafwikkeling in de Boddens Hosangstraat aangepast?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.