Maken ook andere gebruikers na school gebruik maken van het schoolgebouw?

Het gebouw zal gebruikt voor onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang.