Maken ook andere gebruikers na school gebruik maken van het schoolgebouw?

Structureel zal gebouw gebruikt voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en primair onderwijs. Incidenteel zijn er activiteiten in de avonduren.