Mogen kinderen uit de buurt na schooltijd ook op het schoolplein spelen?

We onderzoeken deze mogelijkheid. Als school willen we graag een buurtfunctie hebben. We kunnen hier echter nog geen uitsluitsel over geven.