Van hoe laat tot hoe laat wordt er gebouwd?

We weten op dit moment nog niet welke tijden het nog te kiezen bouwbedrijf zal hanteren. Echter is in het bouwbesluit, eerste lid van artikel 8.3, bepaald dat bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden zowel op werkdagen als op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur mogen worden uitgevoerd.
Voor werkzaamheden buiten deze tijden moet een ontheffing aangevraagd worden bij de gemeente.

Als opdrachtgever zal de Wilhelminaschool inzetten op gewone werkdagen van maandag tot en met vrijdag.