Waar gaan leerkrachten en pedagogisch medewerkers parkeren?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.