Waar komt de tijdelijke huisvesting voor de school en de kinderopvang?

Tijdelijke huisvesting

De tijdelijke huisvesting is in het Rietveld Lyceum aan de Kruisbergseweg 4 in Doetinchem. Wij zullen hier samen met Twinkel en Logopedie Reijmer naar toe verhuizen. De inschatting is dat dit gebeurt in juli 2022.

Ook het Houtkamp College zal een deel van het gebouw bezetten. Er zijn in het gebouw diverse ingangen en looproutes zodat we ervoor kunnen zorgen dat de leerlingen van de verschillende scholen elkaar niet doorkruisen.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen leven over de tijdelijke locatie. Bijvoorbeeld over het vervoer hierheen. We hebben een aantal ouders bereid gevonden de commissie tijdelijke huisvesting te vormen. Bij hen kunt u terecht voor vragen. Dit kan via th@wilhelminabasisschool.nl.