Welke aanpassingen komen er voor het verkeer om dit veilig door de wijk te leiden?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is onderwerp van gesprek en komt in het nog op te stellen verkeers- en parkeerplan.