Extra nieuwsbrief aankondiging nieuwbouw

Geplaatst op: 1 februari 2021

Beste belangstellenden,

De Wilhelminaschool aan de Verdilaan in de wijk Overstegen heeft een nieuw gebouw nodig. Het aantal leerlingen van de school blijft groeien. Het huidige schoolgebouw (bouwjaar 1974) heeft onvoldoende ruimte en voldoet niet meer aan de eisen die het huidige onderwijs stelt. Het is de bedoeling dat ook kinderopvang Twinkel een plek krijgt binnen het nieuwe gebouw. Het nieuwe evangelisch christelijk kindcentrum biedt onder andere opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De verwachting is dat het nieuwe gebouw rond zomervakantie 2023 wordt opgeleverd. (Overigens is de Wilhelminaschool in 1923 opgericht!!!)

Plannen maken

Voordat het nieuwe gebouw er staat, moet er nog veel gebeuren. We denken bijvoorbeeld na over de nieuwe situatie:  

  • Hoe moet het nieuwe gebouw eruit komen te zien?
  • Waar op het terrein komt het te staan?
  • Hoe gaan we het schoolplein inrichten?
  • Hoe organiseren we de verkeersstroom van en naar school en het parkeren?

Maar we denken ook na over de periode tijdens de bouw:

  • Hoe en waar gaan we de school en opvang tijdelijk huisvesten?
  • Hoe komen de kinderen bij de tijdelijke huisvesting?
  • Hoe regelen we het daar met de verkeersstromen en het parkeren?
  • Hoe betrekken we kinderen, ouders, personeel, omwonenden en buurt bij het project?

De directie van de Wilhelminaschool en gemeente Doetinchem denken na over bovenstaande vragen en betrekken kinderen, ouders, leerkrachten, omwonenden en buurt binnenkort bij het project. Dat kan zijn door informatie te delen, ideeën op te halen of door een gesprek aan te gaan over een specifiek onderwerp. Daarover informeren we u later uitgebreider. 

Informeren en meedenken

Veel vragen zijn in deze opstartfase al wel relevant om te stellen, maar we hebben nog op weinig vragen al een concreet antwoord. We gaan stap voor stap onze plannen bedenken en ontwikkelen en zijn eerlijk over wat we al wel weten, maar ook over waar we nog over na moeten denken. En met welke groepen we daarover nadenken en wie de beslissing uiteindelijk neemt. 

Meer informatie 

Via de website www.wilhelminaschool.eu en de Facebookpagina van de Wilhelminaschool houden we u op de hoogte. Heeft u een vraag? Stelt u deze dan via nieuwbouw@wilhelminabasisschool.nl Een waarschuwing vooraf: het project is net gestart dus hebben nu nog weinig antwoorden. We voegen nieuwe vragen wel alvast toe aan de website.

Vriendelijke groet,

Maureen Sluiter, wethouder onderwijs gemeente Doetinchem.

Erik Lammers, directeur bestuurder Wilhelminaschool (ook namens samenwerkingspartner Twinkel).