Notulen klankbordgroep

Geplaatst op: 24 juni 2021

Project Nieuwbouw Wilhelminaschool Doetinchem
Datum 22 juni 2021 van 19.30 tot 20.45 uur
Locatie Wilhelminaschool

Aanwezig: Hannie Steenblik, Jeanet Eskes, Christel klein Goldewijk, Peter Enke, Martin Langejan, Gerrie Hengeveld, Deborah Dekker, Tunay Karaman, Mark Cornelissen (gemeente Doetinchem), Janneke Rensing (wijkagent), Annelies Gerritsen (gemeente Doetinchem), Erik Lammers (directeur bestuurder), Marieke Stevering-Rutten (adviseur Wilhelminaschool).

Afwezig: Irma Heerink, Rody Poelhuis (Gemeente Doetinchem)
Betreft Klankbordgroep nieuwbouw Wilhelminaschool


Inleiding

Deze bijeenkomst van de klankbordgroep is bedoeld om met elkaar na te denken over oplossingen voor de vraagstukken rondom verkeer en parkeren bij de Wilhelminaschool. Namens de gemeente is Mark Cornelissen, beleidsmedewerker verkeer aanwezig. Ook wijkagent Janneke Rensing sluit aan bij dit overleg In twee groepen is onder leiding van Mark en Annelies nagedacht over oplossingen.

Suggesties groep Mark

Personeel moet parkeren bij de muziekschool, ook de pedagogisch medewerkers van Twinkel

Ingang van de school maken aan de Rossinilaan

Auto’s weren uit de Verdilaan en dat de fietsroute maken

Eenrichtingsverkeer Verdilaan

Kiss en Ride (gelijk een SAM) aan de Boddens Hosangstraat

Parkeren Rossinilaan uitbreiden

Suggesties groep Annelies

Binnen deze groep is het besef dat een oplossing voor de ene straat kan leiden tot een nieuw probleem in een andere straat.

Door geen parkeergelegenheid te geven, worden mensen gedwongen om verderop te parkeren.

Een parkeervergunning voor bewoners van de Verdilaan en verder een parkeerverbod op de openbare weg.
Eerste deel Burgemeester Kehrerstraat parkeerverbod instellen

Veilige oversteek creëren op de Boddens Hosangstraat

Rotonde Rossinilaan – Boddens Hosangstraat – Burgemeester Kehrerstraat

Kiss en ride parallel aan Boddens Hosangstraat

Rossinilaan beide zijden parkeervakken

Scheiden auto’s en fietsen Boddens Hosangstraat

Instellingen verkeerslichten kruising Varsseveldseweg verbeteren om doorstroming te bevorderen.

Afspraken

Mark gaat aan de slag met alle suggesties die op de geeltjes zijn gedaan en verwerkt dit samen met zijn collega’s tot een mogelijke oplossing die voorgelegd wordt

Janneke merkt op dat verkeerskundige oplossingen niet zullen leiden tot een optimale situatie. Een groot deel van de oplossing zit in menselijk gedrag en dat is niet blijvend te veranderen door handhaving.

Annelies sluit de avond af door iedereen te bedanken voor de input van vanavond en te concluderen dat de oplossingen die uiteindelijk gekozen worden niet voor iedereen optimaal zullen zijn. We moeten zoeken naar een zo optimaal mogelijke oplossing binnen de kaders die er zijn.

De volgende afspraak is op 5 oktober 2021 om 19.30 op school. Agendapunten zijn:
 Toelichting eerste schetsontwerp gebouw
 Toelichting oplossingsrichtingen verkeer en parkeren