Inschrijfformulier deel B

Een tijdje geleden heeft u middels ons inschijfformulier uw kind ingeschreven op de Wilhelminaschool. Uw kind is nu bijna vier jaar en komt binnenkort bij ons in groep 1. Om met ons onderwijs zo goed mogelijk aan te sluiten bij de huidige ontwikkeling van uw kind vragen we u om onderstaande vragen te beantwoorden. U kent uw kind immers het beste en met uw ervaring helpt u ons enorm. Het sturen van dit formulier is niet verplicht, wel gewenst om hier bovengenoemde reden.


Stap 1: Zelfstandigheid/zelfredzaamheidStap 2: sociaal emotionele ontwikkelingStap 3: SpelontwikkelingStap 4: TaalontwikkelingStap 5: RekenontwikkelingStap 6: SchoolbelevingDoor uw kind op onze school in te schrijven stemt u in en handelt u volgens ons gedragskompas en gedragsregels, http://www.wilhelminaschool.eu/ouders/gedragskompas/

Stap 6: Ondertekening