Aanmelden broertjes/zusjes:

We willen heel graag de ontwikkeling van het aantal leerlingen van onze school in de komende jaren zo goed mogelijk in beeld hebben. Eén van de zaken die ons kan helpen, is een vroegtijdige aanmelding van één- of tweejarige broertjes/zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten.

Klik hier voor de vooraanmelding.

Aanmeldformulier

Vooraf: voor schooljaar 2020/2021 is groep 6 t/m 8 vol.

Let op: Vul dit formulier alleen in wanneer na gesprek met de directeur, besluit uw kind(eren) aan te melden op de Wilhelminaschool en het aannamebeleid heeft gelezen.


Stap 1: Gegevens van het kind


Wij ontvangen graag een overdrachtsrapport van de peuterspeelzaal om aan te sluiten bij uw kind.


Stap 2: Gegevens van de hoofdverzorger.


Aangezien mijn kind Nederlands als tweede taal heeft (NT2), stem ik bij aanmelding in dat ik mijn kind binnen 4 weken na de eerste schooldag ook aanmeld voor logopedie. Bij voorkeur bij de logopedist in de school.


Stap 3: Gegevens 2e verzorger.Stap 4: Adresgegevens verzorger 1 (hoofdadres van het kind)Stap 5: GezinsgegevensStap 6: medisch/algemeen


Moeten wij in belang van de gezondheid van uw kind op school ergens rekening mee houden, bijvoorbeeld allergieën, bepaalde ziektes, behandelingen enzovoort?


Stap 7: Toestemming & ondertekening


De financiële ouderbijdrage wordt per incasso geïnd. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Activiteitencomissie en wordt besteed aan schoolreis, sinterklaasfeest, kerstfeest, excursies, etc.

Wij maken regelmatig foto's en video's van activiteiten in de klas en op school. Geeft u toestemming voor het gebruik van foto's en video's van uw kind:

Toegankelijk voor iedereen / wordt alleen op school verspreid.

Toegankelijk voor iedereen

Alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers

Toegankelijk voor iedereen

ik sta erachter dat mijn kind meedoet met schoolzwemmen in groep 3

Bereikbaarheid: noodnummer telefoonnummer van familielid / vriend / bekende in geval van calamiteiten / nood:

Door het versturen van dit digitale formulier, verklaart ondergetekende de identiteit, doelstellingen, uitgangspunten en onderwijsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld schoolzwemmen, excursies) van de Wilhelminaschool te kennen en daarmee in te stemmen. Ondergetekende is zich er van bewust dat de relevante gegevens van hun kind in het dossier van de school en eventueel van de schoolbegeleidingsdienst worden opgenomen. Ondergetekende geeft toestemming aan het team van de Wilhelminaschool en eventueel schoolbegeleidingsdienst tot inzage in dit dossier. Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

Lever op school een bewijs in van het BSN nummer van uw kind of laat dit zien bij de administratie. Na verwerking van het ID-bewijs wordt dit door de administratie vernietigd. Zonder deze controle kunnen wij uw inschrijving niet verwerken!

Een moment geduld aub.