Aannamebeleid

Aannamebeleid

Leest u alstublieft eerst onderstaand aannamebeleid goed door voordat u het aanmeldingsformulier invult.

 1. U heeft eerst een informatiegesprek met de Wilhelminaschool. Zonder dit gesprek kunnen we niet ingaan op uw aanmelding via het digitale aanmeldformulier.
 2. Binnen zes weken beoordeelt de school of uw kind kan worden ingeschreven.
 3. We gaan ervan uit dat ieder kind op onze school meedoet aan onze identiteitsuitingen, zoals vieringen, lessen rond gebed, Bijbel, etc.
 4. De aanmeldingen van leerlingen worden gelijk behandeld. Wel geven we voorrang aan broertjes/zusjes van kinderen die reeds zijn ingeschreven.
 5. We gaan ervan uit dat een klas vol is bij 23 kinderen. De directie kan onder omstandigheden, die worden bepaald door de specifieke situatie van dat moment, besluiten om meer kinderen toe te laten tot een groep.
 6. Het kan zijn dat we twijfelen of wij de juiste school zijn voor uw kind. Dan kunnen we een proefperiode van 6 weken (evt. verlengd met 4 weken) instellen waarin we uw kind nog niet inschrijven. Zijn we als school niet in staat uw kind de juiste zorg te verlenen dan helpen wij met het zoeken naar een andere school die beter bij uw kind past.
 7. Van NT2 ouders vragen wij, om hun kind direct aan te melden bij de logopedist voor een screening/0-meting.
 8. Redenen om uw kind niet te plaatsen:
  • Ouders onderschrijven en/of respecteren niet van harte onze evangelisch christelijke identiteit.
  • Wij kunnen niet de juiste zorg verlenen aan uw kind.
  • De groepsgrootte, groepszorgvraag of groepsdynamiek heeft de grens bereikt.
  • Ouders houden zich niet aan geldende gedragsregels (zoals achterhouden van informatie of het niet naar waarheid invullen van het inschrijfformulier).
 9. Aanmelding t.a.v. een tweede en volgend (pleeg)kind uit een gezin:
  • U kunt een tweede en volgend kind aanmelden via onze website.
  • Elke aanmelding wordt intern beoordeeld. U krijgt uiterlijk binnen drie werkweken de bevestiging van inschrijving. Als wij vragen hebben, wordt u uitgenodigd door de intern begeleider voor een gesprek.
  • Soms weet u als ouder zelf al dat er een gesprek nodig is (bijv. omdat uw kind een bijzondere ontwikkeling doormaakt) tussen u als ouders en de intern begeleider. Samen wordt er dan beoordeeld, of wij de juiste zorg kunnen bieden.
 10. Zij instroom. Als u met uw kind(eren) van een andere school komt, zoeken we samen naar een juiste startmoment.
 11. Inloop. Wij nemen, drie maanden voor uw kind vier jaar wordt, contact met u op over inloopochtenden. Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag het in principe de eerstvolgende schooldag starten. Enkele uitzonderingen:
  • Als uw kind vier jaar wordt in juni of juli zal het na de zomervakantie starten. We proberen natuurlijk nog wel een kijkuurtje af te spreken.
  • Als uw kind vier jaar wordt in december zal het na de kerstvakantie starten.
   • Redenen: dit zijn vaak wat onrustige periodes. De leerkracht kan minder aandacht geven aan uw kind dan gewenst. Minder prettig voor uw kind en de leerkracht.
  • Om verschillende redenen is het niet altijd mogelijk dat uw kind, als het in maart t/m mei 4 jaar wordt, direct en volledig kan beginnen. Let op: in het nieuwe schooljaar is uw kind zeker welkom!