Verlof aanvragen

Verlofregeling

Kinderen zijn vanaf vijfjarige leeftijd volledig leerplichtig. U kunt hier het online verlofaanvraagformulier invullen. Wilt u dit uiterlijk vijf werkdagen vóór aanvang van het verlof  aanvragen? U hoort tijdig of het aangevraagde verlof wordt verleend. Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar. Op ons intranet vindt u de volledige regelgeving rond verlofaanvraag.

Ga naar het verlof formulier.