Overgang van groep 1 naar groep 2

Overgang van groep 1 naar groep 2

Als een kind vóór 1 januari jarig is volgen we dit kind extra kritisch. Het kind start in augustus in groep 2 als:

  • Het kind voor de Citotoets ‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters’ een toetsscore haalt op het niveau A en B.
  • Uit de observatielijst van Schatkist een score komt van gemiddeld een + (voldoende).
  • Ouders en school dit een goede beslissing vinden voor het kind.

Als een kind na 1 januari jarig is start het kind in principe in groep 0 en in augustus in groep 1. Het kind gaat wel door naar groep 2 als:

  • Het kind een Cito toetsscore haalt op het niveau A.
  • Uit de observatielijst van Schatkist een score komt van gemiddeld een + (voldoende).
  • Ouders en school dit een goede beslissing vinden voor het kind.