Vertaling missie en visie

De basisschool is meer dan een tussenstation. Wat je er leert gaat een leven lang mee. Leren is dan ook meer dan je voorbereiden op een repetitie of de eindtoets. Het doel van echt leren is, dat je iets overhoudt als de leerstof ‘vergeten’ is. Echt leren betekent dat je nieuwe situaties het hoofd kunt bieden. Daarom willen wij onze leerlingen, in een veilige en vertrouwde omgeving, vooral leren leren.

Wij hopen en vertrouwen dat onze leerlingen ook na hun jaren op de Wilhelminaschool verder zullen gaan met leren leren en aandacht hebben voor hun medemensen. Onze school legt hiervoor de basis. Hoe we onze visie en missie vertalen naar de praktijk leest u in onze cultuurkaart en activiteitenkaart.

Cultuurkaart

Ons onderwijssysteem is helder, richtinggevend en gestructureerd omdat we een heldere cultuur hebben. Onze schoolcultuur hebben we verwoord op onze cultuurkaart. Op de cultuurkaart kunt u lezen WIE WE ZIJN en wat ons kenmerkt en onderscheidt. Wij geloven er vast in dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen in de bedding van deze cultuur.

Activiteitenkaart

Vanuit een heldere cultuur hebben we ook duidelijke en ondersteunende activiteiten opgesteld. Op de activiteitenkaart kunt u lezen WAT WE DOEN. En dus ook wat we niet doen.