Schakelklas

Schakelklas

Onze school werkt samen met de Schakelklassen Doetinchem. Vanaf het schooljaar 2009-2010 zijn er in Doetinchem vijf Intensieve Taalklassen (Schakelklassen genaamd). Deze klassen zijn bedoeld voor kinderen met een taalachterstand. Gekozen is voor het model van de Deeltijdschakelklas. Dit betekent dat kinderen zo’n 8 uur per week extra taalles krijgen, onder schooltijd. De andere uren zijn zij in de reguliere klas. Deelname is doorgaans 1 schooljaar. Er zijn duidelijke richtlijnen en criteria voor deelname. De Schakelklassen in Doetinchem zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeente Doetinchem en het Brede Schoolnetwerk. De kinderen komen van verschillende scholen, er zijn klassen voor verschillende leeftijdsgroepen.

Wilt u meer informatie over de Schakelklassen, bijv. over deelname, werkwijze en locaties? Kijk dan op www.schakelklasdoetinchem.nl Hier vindt u ook leuke nieuwtjes over onze Schakelklassen, tips voor ouders en kinderen! Voor vragen kunt u terecht bij Jolanda van Erkel, coördinator Schakelklassen Doetinchem:  coordinator@schakelklasdoetinchem.nl

06 – 23 28 03 02


Jolanda van Erkel,
Coördinator Schakelklassen Doetinchem

jolanda