schoolvakken

Op de Wilhelminaschool werken we met de modernste methodes, methodieken en materialen. Belangrijkste voorwaarden die wij stellen aan een goede methode/methodiek is de aandacht voor verschillende niveaus (minimum-, basis- en verrijkingsstof) en de mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid en samenwerking. We gebruiken een modern computernetwerk en in ieder lokaal hangen digitale schoolborden

LeergebiedGroepMethode
Bijbels onderwijs1 t/m 8Startpunt (IBB)
Taalonderwijs1 en 2Taalplezier, Kleuterplein, Ik ben Bas
Aanvankelijk lezen3Veilig Leren Lezen
Voortgezet technisch lezen4 t/m 8ZLKLS
Begrijpend lezen4 t/m 8Nieuwsbegrip
Schrijven3 t/m 7Pennenstreken
Taalonderwijs4 t/m 8Taal in beeld
Spellingonderwijs4 t/m 8Spelling in beeld/ZLKLS
Rekenonderwijs1 en 2Kleuterplein
Rekenonderwijs3 t/m 8Wereld in getallen
Wereldori├źntatie 3 t/m 8Argus Clou (aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, biologie/natuur en techniek)
Verkeer3 t/m 7Klaar over!
Engels7 en 8Hello World
Bewegingsonderwijs1 en 2Beter bewegen met kleuters
Bewegingsonderwijs3 t/m 8Basislessen Bewegingsonderwijs
Sociaal Emotionele Ontwikkeling1 t/m 8Jij bent Uniek; Schoolcontract; lessen rondom Kernwaarden; Taakspel; Leerpuntenposters
Sociale redzaamheid1 en 2Beter omgaan met jezelf en de ander, Schatkist
Seksuele Opvoeding1 t/m 8Wonderlijk gemaakt, Lessenserie De Rank
Techniek1 t/m 8Techniektorens
Muziekonderwijs1 t/m 8Muziek Moet Je Doen
Drama1 t/m 8STeK map
Cultuureducatie1 t/m 8Zelf ontwikkelde lessen
Mediawijsheid5 t/m 8Diploma Veilig Internet