Tharsei

Tharsei: zorg en advies voor gezin en opvoeding

Het Griekse woord ´Tharsei´ wordt in de Bijbel gebruikt door Jezus en betekent ‘Heb goede moed, Ik ben erbij´

Tharsei van de Wilhelminaschool is een laagdrempelige en vertrouwde steun in de rug voor gezinnen en kwetsbare kinderen.Tharsei biedt kortdurende professionele ondersteuning aan ouders en kinderen.
Tharsei bestaat uit twee onderdelen. Klik op de links hieronder voor het betreffende onderdeel.

De zorgcoördinator en kindercoach hebben geheimhoudingsplicht. Relevante info wordt alleen gedeeld na toestemming van betrokken ouder(s)/verzorger(s).