Toetsoverzicht

Toetsoverzicht

Groep

Toets

1 en 2

Observatielijsten: Pravoo,  Zorgschema kleuters (WS), S.E.O.-kaart

1 en 2

Cito Rekenen voor kleuters

1 en 2

Cito Taal voor kleuters

1 en 2

Indien nodig: ‘Taaltoets voor alle kinderen’

2

Screening oudste kleuters t.a.v. risicofactoren voor leren lezen en spellen

3

Methodegebonden Leestoetsen en herfst-, winter-, lente- en eindsignalering

3 en 4

Indien nodig: Taaltoets voor Alle Kinderen

3 t/m 8

Pesttest

3 t/m 8

Klassikale leestoets (indien nodig: AVI-toets en DMT)

3 t/m 8

Cito Spellingtoets

3 t/m 8

Cito Rekentoets

3 t/m 8

Cito begrijpend lezen

3 t/m 8

S.E.O.-kaart

3 t/m 8

Indien nodig: PI-dictee, Brus 1 minuuttest, Klepel toets

3 t/m 8

Indien nodig: Diagnostische rekentoets Zuidvallei, DLE-test Rekenen

4 t/m 6

Cito Technisch lezen

7

Cito Entreetoets

8

Cito Eindtoets basisonderwijs