Schorsen en verwijderen van een leerling

Schorsen en verwijderen van een leerling

De samenleving op school moet ook beschermd worden tegen extreme situaties. Daarom is er een schorsingsbeleid op school. Kinderen kunnen, na bespreking met de ouders en een laatste waarschuwing, voor één dag tot maximaal een week van school gestuurd worden. 

Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen leren of hun veiligheid zelfs in het geding is. In andere situaties weet de school niet direct een passende oplossing of is deze niet meteen voor handen. Ook in al deze situaties heeft een leerling recht op onderwijs en mag hij niet langer dan een week worden geschorst. De oplossing voor het onderwijs waar deze leerling recht op heeft ligt veelal in het overleg met het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar.

Ook als er sprake is van verwijderen probeert de school eerst een andere school te vinden die de leerling wil toelaten. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan neemt de school zo snel mogelijk contact op met het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar.