Handleiding voor drukke kinderen

HANDLEIDING VOOR DRUKKE KINDEREN

Drukke kinderen

Wanneer spreek je nog van drukke kinderen? Wanneer is er sprake van een stoornis? De grenzen liggen niet haarscherp. Bij twijfel is het goed om experts om advies te vragen.

Factoren:

 1. De aanleg van het kind;
 2. De omgeving of situatie van het kind;
 3. Een combinatie van deze twee.

Hersenhelften en hun functies.

LINKERHELFT:

 • Woorden (taal);
 • Logica;
 • Details;
 • Nummers;
 • Serieel (op volgorde);
 • Lineair (achter elkaar);
 • Analyse (uitpluizen);
 • Lijsten.

RECHTERHELFT:

 • Ritme;
 • Ruimtelijk inzicht;
 • Overzicht;
 • Verbeelding;
 • Dagdromen;
 • Kleur;
 • Dimensie;
 • Muziek.

Samenwerking hersenhelften

De hersenhelften werken samen om goed te functioneren. Dat gaat niet bij iedereen op dezelfde manier. Er zijn bijvoorbeeld ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Kinderen met het etiket ‘druk’ zijn vaak niet zo goed in stilzitten en goed luisteren, maar andere dingen gaan weer verbazingwekkend goed. De verbindingen tussen de hersenhelften lopen anders dan bij ‘normale’ mensen.

De invloed van de omgeving

De volgende zaken zijn van invloed op het gedrag van uw kind:

 1. De manier van opvoeden;
 2. De woonomgeving;
 3. Stress of spanning;
 4. Bijzondere gebeurtenissen.

Wat kun je doen?

Positief zelfbeeld bevorderen:

 1. Positieve aandacht;
 2. Kind kans geven om dingen zelf te doen;
 3. Complimenten geven;
 4. Opbouwend prijzen;
 5. Waarderen wat goed gaat;
 6. Aangeven hoe het WEL moet.

Uw kind leren luisteren:

 • Kies een geschikt moment;
 • Zoek oogcontact;
 • Wacht tot je de aandacht van het kind hebt;
 • Praat zo concreet mogelijk;
 • Geef eenvoudige opdrachten;
 • Verzoek in stellende vorm;
 • Laat het kind herhalen wat je gezegd hebt;
 • Geef verzoek maar EEN keer;
 • Visualiseer je opdracht met picto’s (www.sclera.be);

Situaties en omgeving ordenen:

 • Is de ruimte logisch ingericht?
 • Heeft alles een vaste plek;
 • Is er niet teveel keuze?
 • Voldoende opslag- en speelruimte?
 • Is er (min of meer) een vaste dagindeling?
 • Verwachtingspatroon bijstellen;
 • Weinig, maar duidelijke regels;
 • Goede uitleg (stap voor stap);
 • Niet te snel willen.

Helpen het hoofd op te ruimen:

 • Laat het kind een tekening maken van wat er zich in het hoofd afspeelt;
 • ‘Laten we nu alles in kasten stoppen;
 • Help het kind een ‘opgeruimd hoofd’ te tekenen.

Handige websites: