Logopedie

In ons gebouw is een dependance gevestigd van Logopedie Reijmer. De logopedist is Tessa Schönherr. De logopedist behandelt problemen op het gebied van:

  • Mondgedrag  zoals open mond/mondademen, foutief slikken, overmatig speekselverlies;
  • Spraak zoals articulatie, stotteren, onduidelijk spreken;
  • Gehoor zoals luisteren en concentratie, auditieve vaardigheden/verwerking, spraakafzien;
  • Taal zoals taalbegrip, woordenschat, zinsbouw, taalgebruik, verhaalopbouw, meertaligheid, woordvinding;
  • Adem/stem zoals heesheid, stemmisbruik, ademproblemen, stem(keel)klachten

De praktijk is niet alleen toegankelijk voor leerlingen van de school maar ook voor kinderen en volwassenen uit de directe omgeving.

Informatie en aanmelden:

Logopedie Reijmer

Hofstraat 22b, 7001 CD Doetinchem

Telefoon: 0314-362965

Email: info@logopediedoetinchem.nl

Website: https://www.logopediedoetinchem.nl/