Persoonlijk contact

Uw kind is het kostbaarste wat u heeft. U kent uw kind als geen ander en wij vinden het daarom van het allergrootste belang om samen af te stemmen wat het beste is voor uw kind. Een warm persoonlijk contact tussen school en thuis is dus essentieel. We worden graag op de hoogte gehouden van gebeurtenissen thuis en andersom wilt u op de hoogte blijven van zaken die op school spelen. De leerkrachten zijn op veel momenten en manieren aanspreekbaar. Zij lopen als de school uitgaat meestal met de kinderen mee naar buiten. Ook kunt u daarna gerust met uw kind even naar binnen lopen om iets te bekijken, te vragen of te vertellen. Ook per mail kunt u contact hebben of een afspraak maken.

Vanaf 8.25 uur is de leerkracht er alleen voor uw kind. Moet u zeer dringend de leerkracht spreken vóór schooltijd, doe dat dan via de mail of telefoon (of loop vóór 8.25 uur even naar binnen).

Soms vertelt uw kind iets. Als u vindt dat de informatie ook belangrijk is voor school, wilt u dan contact met ons opnemen?


Afspraak met leerkracht of directeur bestuurder

U kunt gemakkelijk met de meester of juf  van uw kind contact maken. Voor bijna al uw vragen, opmerkingen of het plannen van een gesprekje kunt u de leerkracht bereiken via het informele contact na schooltijd, email of telefoon. Voor schooltijd heeft de leerkracht de tijd nodig om de laatste zaken voor te bereiden, de kinderen te ontvangen en met hen aan het werk te gaan. U kunt dan natuurlijk nog wel uw noodgevallen melden. Loopt u dan even voor 8.25 uur de school in? 

Als u ddirecteur bestuurder wilt spreken kunt u altijd een afspraak met hem maken of even bij hem binnenlopen.

Voor de contact gegevens kunt u op deze pagina terecht


Oudergesprekken

De leerkrachten hebben op twee momenten in het jaar gesprekken met ouders om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Deze gesprekken zullen tijdens de inloopmiddagen en -avonden gepland worden. Zo’n gesprek duurt ongeveer twintig minuten. Inhoud van het gesprek zal zijn: thuis, school, welbevinden van uw kind, afspraken, etc.
In groep 5, 6, 7 en 8 is het kind een deel van het gesprek aanwezig als gesprekspartner. Naar behoefte worden er vervolgafspraken gemaakt.
Naast deze momenten is het natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak te maken met een leerkracht voor een gesprek.


Huisbezoek

Instromende nieuwe gezinnen in groep 1 krijgen bezoek van de leerkracht van groep 1 (de 4-jarige kleuters). Zijinstromers worden door de groepsleerkracht van het nieuwe kind bezocht. Natuurlijk kan een leerkracht buiten deze richtlijnen een huisbezoek met u afspreken als dat wenselijk is of als daar aanleiding voor is.


Ouderinloop, klasbezoek op afspraak, ouderkijkochtend

Eenmaal per maand is er de ouderinloop in groep 3 t/m 8 in de klas van uw kind. Het kind kan het werk laten zien. De ouder kan eventueel een praatje met de leerkracht maken. Wilt u eens iets langer in de klas kijken, dan is dat ook mogelijk. Maakt u hiervoor een afspraak met de groepsleerkracht.

In het najaar krijgt u de gelegenheid om u in te schrijven voor de ouderkijkochtend in de klas van uw kind. Zo proeft u de sfeer en de hele gang van zaken op school in de praktijk.


Informatie middag

Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een middag waarin u bijgepraat wordt over alle belangrijke ontwikkelingen in en rond de school. De leerkracht vertelt hoe er gewerkt wordt in de klas van uw kind. Zo maakt u ook kennis met de nieuwe leerkracht van uw kind.


Rapportage

Aan het eind van groep 1 krijgen de kinderen hun eerste officiële rapportblad mee in hun rapportmap waarop de leerkracht vermeldt hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Ouders of verzorgers kunnen de vorderingen van hun kleuter volgen op deze rapportbladen. In groep 2 krijgen ze tweemaal zo’n rapport mee naar huis.

In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapportblad in hun rapportmap mee naar huis. We maken gebruik van een letterrapport;  er wordt een niveau-indicatie gegeven aan de hand van de woorden ‘Goed, Voldoende, Matig, Onvoldoende’. Behalve de letters en cijfers worden er in de rapporten ook Citoscores weergegeven.

Mocht u als ouder tussentijds graag willen weten hoe het met uw kind gaat, dan kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken om de voortgang te bekijken.