Toezichthoudend bestuur

Het bevoegd gezag

De directeur bestuurder heeft de dagelijkse leiding van de school. Het toezichthoudend bestuur is het bevoegd gezag. Bestuursleden dienen in ieder geval lid te zijn van de schoolvereniging. Het bestuur controleert het beleid ten aanzien van identiteit en kwaliteit, personeel, financiën, beheer en onderhoud van het gebouw. Bestuursleden worden gekozen uit ouders die lid zijn van de schoolvereniging. Om de onafhankelijkheid van het intern toezicht te bevorderen bestaat het intern toezicht uit minimaal één lid dat geen kind heeft dat op een school zit die tot het bestuur behoort. Wilt u contact? Mail naar bestuurslid2@wilhelminabasisschool.nl.

Leden Toezichthoudend Bestuur

1Dagmar Blom (voorzitter)
2Foppe Wiersma (secretaris)
3Tim Nahuis (penningmeester)
4Jacob Friesen
5Ruben Hartmann
6Jantien Burgler (bestuursondersteuner)
7
 8

Ik draag graag bij aan goed en betekenisvol onderwijs dat ieder kind laat leren op zijn eigen wijze.

Als voorzitter van het bestuur vind ik het een eer om deze school in al haar facetten te zien groeien en ontwikkelen.