Toezichthoudend bestuur

Het bevoegd gezag

De directeur bestuurder heeft de dagelijkse leiding van de school. Het toezichthoudend bestuur is het bevoegd gezag. Bestuursleden dienen in ieder geval lid te zijn van de schoolvereniging. Het bestuur controleert het beleid ten aanzien van identiteit en kwaliteit, personeel, financiën, beheer en onderhoud van het gebouw. Bestuursleden worden gekozen uit ouders die lid zijn van de schoolvereniging. Om de onafhankelijkheid van het intern toezicht te bevorderen bestaat het intern toezicht uit minimaal één lid dat geen kind heeft dat op een school zit die tot het bestuur behoort. Wilt u contact? Mail naar bestuurslid2@wilhelminabasisschool.nl.

Leden Toezichthoudend Bestuur

1Dagmar Blom (voorzitter)
2Gera Grievink (secretaris)
3Pieter Hamming (penningmeester), a.i.
4Foppe Wiersma
5Tamara Hester (secretaris)
6Ruben Hartman
7Gert Jan van der Molen (aspirant)
 8Jantien Burgler (bestuursondersteuner)
Dagmar Blom (voorzitter)

Ik draag graag bij aan goed en betekenisvol onderwijs dat ieder kind laat leren op zijn eigen wijze. Als voorzitter van het bestuur vind ik het een eer om deze school in al haar facetten te zien groeien en ontwikkelen.

Foppe Wiersma

Werkzaam in de gezondheidszorg en hart voor onderwijs. Wat mij motiveert is dat mensen met hun talenten tot bloei komen.