Activiteitencommissie

Feesten, excursies, schoolfeest, schoolreis en sportfestijnen.

De commissie verleent hand- en spandiensten bij vrijwel alle activiteiten die op school plaatsvinden, zoals de diverse feesten, excursies, schoolfeest, schoolreis en sportfestijnen. Het dagelijks bestuur van deze commissie bestaat altijd uit leden van de schoolvereniging. De zittingsduur van leden is 4 jaar. Daarna kan men nog een keer voor een periode herkozen worden.

De ouderbijdrage

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

Als u denkt aan school dan denkt u natuurlijk vooral aan dingen als: leren, luisteren, lezen, samenwerken, rekenen, taal, spelling enzovoort. Maar….in een schooljaar gaat het om veel meer!

Eén van onze kernwaarden is: plezier! We streven ernaar om een goede, veilige en positieve sfeer te laten zijn in de school en dat kinderen veel leuke herinneringen opdoen! Dat laatste gebeurt met name met hulp van de Activiteitencommissie (AC). Zij organiseren ieder jaar vele activiteiten op school zoals het Paasfeest, de Schoolreisjes, het Kerstfeest, Sinterklaas, Koningsdag, en ga zo maar door. Deze dagen/feesten staan helemaal in het teken van samen genieten, goede herinneringen maken en feest vieren! 

Om deze activiteiten te kunnen betalen, vragen we aan ouders/verzorgers een bijdrage.

De bijdrage is € 54,00 per kind per schooljaar. De activiteitencommissie int de ouderbijdrage door middel van automatische incasso. Het rekeningnummer van de activiteitencommissie is NL74 RABO 0355 0794 45, ten name van “Act. Comm VPCO” . Voor vragen over de betaling e.d. kunt u terecht bij de penningmeester van de AC, zie hier onder.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om een extra bijdrage te doen. Graag zelfs! U kunt dit aangeven op het machtigingsformulier of even mailen naar de penningmeester van de AC, zie hier onder.

De bijdrage is wettelijk gezien vrijwillig. Zonder deze bijdrage is het echter niet mogelijk voor school om bovengenoemde activiteiten te organiseren.
Wij vragen u dan ook vriendelijk de ouderbijdrage van uw kind te betalen.

Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissie & Team Wilhelminaschool

* Alles (dus bijvoorbeeld ook de schoolreisjes) valt onder deze ouderbijdrage. In acht jaren basisonderwijs krijgt u van ons alleen voor onderstaande activiteiten een aparte factuur:

  • Het schoolzwemmen in groep 3 (Kosten zijn rond de €380,-).
  • Een aantal dure activiteiten van groep 8, zoals bijvoorbeeld het schoolkamp  (Kosten zijn rond de €90,-).

Klein budget? Zijn deze kosten voor u een probleem? Wij zijn lid van het meedoenarrangement van de gemeente Doetinchem. Website: www.meedoenarrangement.nl.

Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Contactgegevens

Als u contact zoekt met de activiteitencommissie, kunt u terecht bij de volgende personen:

Agnes Ebbers (voorzitter) 
agnesbulten@hotmail.com

Jan-Willem Overbosch (penningmeester)
penningmeester@wilhelminabasisschool.nl