Activiteitencommissie

Feesten, excursies, schoolfeest, schoolreis en sportfestijnen.

De commissie verleent hand- en spandiensten bij vrijwel alle activiteiten die op school plaatsvinden, zoals de diverse feesten, excursies, schoolfeest, schoolreis en sportfestijnen. Het dagelijks bestuur van deze commissie bestaat altijd uit leden van de schoolvereniging. De zittingsduur van leden is 4 jaar. Daarna kan men nog een keer voor een periode herkozen worden.

De ouderbijdrage

De ouderbijdrage is wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage. We gaan er wel van uit dat u deze bijdrage betaalt, omdat van deze inkomsten alle activiteiten worden bekostigd. De ouderbijdrage wordt door de activiteitencommissie geïnd. De bijdrage per schooljaar is rond de € 58,- per kind. Er zal verder niet meer gevraagd worden om extra geld*. Bij de aanmelding van een kind hebben de ouders of verzorgers de gelegenheid om aan te geven dat ze akkoord gaan met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De activiteitencommissie int de ouderbijdrage door middel van automatische incasso. Het rekeningnummer van de activiteitencommissie is NL74 RABO 0355 0794 45, ten name van “Act. Comm VPCO” . Voor vragen over de betaling e.d. kunt u terecht bij de penningmeester van de AC, zie hier onder.

* Alles (dus bijvoorbeeld ook de schoolreisjes) valt onder deze ouderbijdrage. In acht jaren basisonderwijs krijgt u van ons alleen voor onderstaande activiteiten een aparte factuur:

  • Het schoolzwemmen in groep 3 (Kosten zijn rond de €380,-).
  • Een aantal dure activiteiten van groep 8, zoals bijvoorbeeld het schoolkamp  (Kosten zijn rond de €90,-).

Klein budget? Zijn deze kosten voor u een probleem? Wij zijn lid van het meedoenarrangement van de gemeente Doetinchem. Website: www.meedoenarrangement.nl.

Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Contactgegevens

Als u contact zoekt met de activiteitencommissie, kunt u terecht bij de volgende personen:

Agnes Ebbers (voorzitter) 
agnesbulten@hotmail.com

Jan-Willem Overbosch (penningmeester)
penningmeester@wilhelminabasisschool.nl