School en ouders: partners

We hebben op school heel actieve ouders.  Zij helpen om allerlei activiteiten te organiseren. Eenmaal per jaar krijgt u van school een invullijst waarop u kunt aangeven welke hulp u kunt en wilt bieden. Het is voor uw kind en de school zeer plezierig en belangrijk wanneer u betrokken bent. Hieronder een aantal activiteiten. Alle ouders die rijden voor schoolactiviteiten mogen bij de Activiteitencommissie een kilometervergoeding vragen van €0,19 per km. Het declaratieformulier is hier te downloaden. Declaratieformulier AC


De oudergebedsgroep
We ervaren het als team als zeer positief en noodzakelijk dat er wekelijks een groep ouders voor de school en alle bijkomende zaken bidt. Aanspreekpunt is Anna Storms, anvandenbos@gmail.com.


Verkeerscommissie en verkeersveiligheid

We streven naar een optimale verkeersveiligheid rondom de school. Aanspreekpunten: Henk Meijer: heanmaar@gmail.com en ??. Bij hen kunt u terecht met uw vragen en suggesties.

Voorbeeldgedrag. Ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om de verkeersveiligheid rondom de school. Ga waar mogelijk met de fiets. Stap af aan het begin van het schoolplein. Zet de auto op daarvoor bestemde plekken. Zet de auto in ieder geval niet in de bocht van de Verdilaan.

Regels voor fietsverlichting en reflectoren. Zorg dat je zichtbaar bent in het verkeer. Meer informatie over dit onderwerp op ons intranet.


Vrijdagmorgenwerkgroep
Elke vrijdagochtend werkt een groepje ouders op school. Zij doen bijzonder nuttig werk voor de leerkrachten, zoals kopiëren, plastificeren, repareren van boeken en spelletjes en leermaterialen maken. Aanspreekpunt Anita Meijer, heanmaar@gmail.com.


Schoonmaakouders
Naast de reguliere werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf wordt de school twee keer per jaar door alle ouders en leerkrachten schoongemaakt. We gaan ervan uit dat op die twee dagen uit ieder gezin minimaal één ouder komt helpen schoonmaken. U leest er meer over in de nieuwsbrief van de school. Aanspreekpunt Anja Straalman, schoonmaak@wilhelminabasisschool.nl.


Klussencommissie/tuincommissie
Ons schoolgebouw moet onderhouden worden. Ouders zorgen voor kleine reparaties en onderhoud in en om de school en voor het onderhoud van de tuin. Ook zijn er twee kluszaterdagen, waarop een en ander aan klein onderhoud wordt uitgevoerd. U bent van harte uitgenodigd hieraan mee te werken.


Hoofdluiscommissie
Op school hebben we een hoofdluiscommissie, die werkt volgens ons protocol Luizen (op school ter inzage beschikbaar). In de week na elke schoolvakantie controleert de hoofdluiscommissie alle kinderen op hoofdluis en neemt, indien noodzakelijk, maatregelen. Eventueel wordt u voorgelicht. Coördinator is Nathanja van Harten, nathanjavanharten@gmail.com.


Klassenouders
Een goed contact en weten wat er leeft onder kinderen en ouders is voor ons van essentieel belang. Daarom vragen wij, als leerkrachten, per klas twee meedenkende ouders. In één van de eerste nieuwsbrieven van het schooljaar vertellen we u wie die klassenouders zijn. De taken van de klassenouders zijn:

  • Verschillende zaken regelen voor de klas;
  • Aanspreekpunt en luisterend oor voor andere ouders;
  • Sfeer in de klas peilen en eventueel ruzies/pesterijen doorgeven aan de leerkracht.