Schooltijden, pauzes en verzuim/te laat komen

Continurooster 

De schooltijden zijn voor ieder gelijk, namelijk van 8.30 – 14.00 uur. De groepen 1 en 2 hebben tussen de middag drie kwartier pauze, de groepen 3 t/m 8 een half uur. Pauzes worden verzorgd door het onderwijsteam.

De opstart van de schooldag

Om onze lestijd zo efficiënt mogelijk in te zetten willen we ons graag samen (team en ouders) aan de volgende gedragsverwachtingen houden:

Groep 1 en 2

 1. Tussen 8.15 en 8.25 uur brengt u uw kind in de klas, speelt even mee en neemt dan afscheid;
 2. Om 8.25 uur hoort u de eerste bel: teken om afscheid te nemen;
 3. Om 8.30 uur hoort u de tweede bel. De leerkracht gaat alleen verder met de inloop en begeleiding.

Groep 3 

 1. De eerste twee schoolweken is er tot 8.30 uur gelegenheid om uw kind  naar binnen te begeleiden en mee te doen aan de inloop;
 2. Zie verder groep 3 t/m 8.

Groep 3 t/m 8

 1. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De leerkrachten staan bij de deur van hun lokaal om de kinderen te verwelkomen en eventueel te woord te staan, de kinderen gaan na de handbel rustig de school in, hangen hun jas en tas aan de kapstok, geven hun leerkracht een hand en beginnen aan hun dagtaak;
 2. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. De leerkracht is met de groep aan het werk;
 3. We willen onze kinderen zelfstandigheid leren en een rustige werksfeer hebben in de school. Van u als ouders vragen we daarom op het schoolplein afscheid te nemen van uw kind. Op maandag en woensdag bent u natuurlijk hartelijk welkom aan onze stamtafel voor een lekker bakje koffie.

Algemeen

 1. Vanaf 8.15 uur tot 14.00 uur vallen kinderen onder de verantwoordelijkheid van school. Vóór 8.15 uur en na 14.00 uur vallen kinderen onder de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 3 t/m 8 vóór 8.25 uur en na 14.00 uur niet in het schoolgebouw zijn, zodat de leerkrachten zich rustig kunnen focussen op hun werkzaamheden;
 2. Op maandag en woensdag is er van 8.30 tot uiterlijk 9.30 uur koffie drinken bij de stamtafel. Houdt u alstublieft samen rekening met de kinderen die op de hal werken (rust, schuifwand dicht);
 3. De leerkrachten zijn op veel momenten en manieren aanspreekbaar. Zij lopen als de school uitgaat meestal met de kinderen mee naar buiten. Ook per mail kunt u contact hebben of een afspraak maken. Vanaf 8.25 uur is de leerkracht er alleen voor uw kind. Moet u zeer dringend de leerkracht spreken vóór schooltijd, doe dat dan via de mail of telefoon (of loop vóór 8.25 uur even naar binnen);
 4. Verder zijn er vele contactmogelijkheden. Hoe en wat kunt u hier lezen.

Verlof en verzuim. Te laat komen

De verlof- en verzuimregeling staat op ons intranet. Wij houden in deze de regeling aan van de gemeente Doetinchem. Heeft u bijzondere vragen, dan kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Doetinchem.

Om de onderwijstijd van uw kind optimaal te benutten, vinden we het belangrijk dat kinderen op tijd komen. Dit betekent dat we om 8.30 uur met de hele groep willen starten. Laatkomers missen een deel van de les en verstoren die voor anderen. Als uw kind regelmatig te laat komt, zullen wij dit melden bij de leerplichtambtenaar als ‘ongeoorloofd verzuim, te laat’. Uit onderzoek is gebleken dat veelvuldig te laat komen zorgt voor een achterstand en bovendien een voorbode kan zijn voor spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten later.


Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij op tijd met de lessen beginnen en zo verwachten wij ook dat u en uw kinderen op tijd op school zijn.