De Schoolvereniging

Één school onder één bestuur

De Wilhelminaschool is één school onder één bestuur. De leden van de schoolvereniging worden eenmaal per jaar samengeroepen. Het bestuur legt dan verantwoording af van de gang van zaken op school en bestuursleden worden voorgesteld of gekozen.

Onze vereniging is niet gefuseerd met andere schoolverenigingen in verband met het bewaken van onze levensbeschouwelijke identiteit. Hebt u dezelfde overtuiging, dan kunt u lid worden van de schoolvereniging.

Het bevoegd gezag

De directeur bestuurder heeft de dagelijkse leiding van de school. Het toezichthoudend bestuur is het bevoegd gezag. Bestuursleden dienen in ieder geval lid te zijn van de schoolvereniging. Het bestuur controleert het beleid ten aanzien van identiteit en kwaliteit, personeel, financiën, beheer en onderhoud van het gebouw. Bestuursleden worden gekozen uit ouders die lid zijn van de schoolvereniging. Om de onafhankelijkheid van het intern toezicht te bevorderen bestaat het intern toezicht uit minimaal één lid dat geen kind heeft dat op een school zit die tot het bestuur behoort. Wilt u contact? Mail naar bestuur@wilhelminabasisschool.nl.

Leden Toezichthoudend Bestuur

1Dagmar Blom (voorzitter)
2Simone Ebbers (bestuursondersteuner)
3Gert-Jan Buunk (penningmeester)
4Tamara Hester (secretaris)
5Foppe Wiersma
6Ruben Hartman
7Erik Lammers (directeur-bestuurder), dagelijks bestuur