De Schoolvereniging

Één school onder één bestuur

De Wilhelminaschool is één school onder één bestuur. De leden van de schoolvereniging worden eenmaal per jaar samengeroepen. Het bestuur legt dan verantwoording af van de gang van zaken op school en bestuursleden worden voorgesteld of gekozen.

Onze vereniging is niet gefuseerd met andere schoolverenigingen in verband met het bewaken van onze levensbeschouwelijke identiteit. Hebt u dezelfde overtuiging, dan kunt u lid worden van de schoolvereniging.

verbonden