Blinq

Meer- en hoogbegaafden

Kinderen die extra uitdaging of een aanbod op een hoger niveau nodig hebben worden tijdens de les, binnen hun profiel, extra uitgedaagd.

Daarnaast vinden we het voor meer- en hoogbegaafde kinderen belangrijk dat zij ook met andere intelligente kinderen samenwerken en verdieping krijgen. Voor hen hebben we een uur per week BLINQ. Leerlingen uit verschillende groepen werken samen, begeleid door de coördinator hoogbegaafdheid. Zij onderneemt met deze kinderen uitdagende activiteiten en opdrachten om het ‘leren leren’, een goede leer- en werkhouding en samenwerking te stimuleren en aan te leren. Vanuit BLINQ krijgen de kids uitdagende opdrachten om in de klas verder uit te werken.

Op dit moment worden deze lessen geven door Chantal. Mail haar gerust uw vragen.