Ieder kind gezien, gekend, geliefd!

Goed en christelijk onderwijs

De Wilhelminaschool vormt – naast het gezin – een belangrijke basis voor het leven van kinderen. Ieder kind gezien, gekend en geliefd is de missie die hierbij centraal staat.

Het evangelisch christelijk kindcentrum bestaat uit een basisschool, kinderopvang, bibliotheek en zorg- en adviesloket voor gezin en opvoeding.

Schoolgids – De schoolgids is het handboek van een school. Hiervoor gebruiken wij onze website: handig en overzichtelijk.

Waarom de Wilhelminaschool in Doetinchem?

Waarom de Wilhelminaschool `duidelijk de basis voor je leven` is, vatten
we samen in 5 kernwaarden. Deze kernwaarden zijn kenmerkend voor ons
onderwijs en onze school.

Liefde

God is liefde en wij willen door ons gedrag Zijn liefde aan de kinderen bekend maken en voorleven. Een school met Gods hart.

Talenten

Ieder kind is uniek gemaakt, met eigen mogelijkheden en talenten. We willen die talenten van het kind ontwikkelen en ruimte geven.

Verbonden

Ieder kind wordt gewaardeerd om wie hij is. Respect, liefde en omzien naar elkaar in een pedagogisch klimaat.

Kwaliteit

Wij leveren onderwijs met kwaliteit dat voldoet aan de hoogste ‘eisen’ van deze tijd. Bij ieder kind gaan we voor goud. 

Plezier

Een goede, positieve sfeer is onmisbaar: iedereen moet zich geborgen en veilig voelen en weten dat hij/zij er mag zijn.

De basis voor het leven

De Wilhelminaschool vormt – naast de gezinssituatie – een belangrijke basis voor het leven van haar leerlingen. Die basis bestaat uit de geestelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Je gezien, gekend en geliefd weten is een voor ieder kind essentiële basis om te komen tot optimale ontwikkeling.

Wij streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar de Wilhelminaschool gaan. Samen staan we sterk voor kwalitatief goed onderwijs. Wij willen, samen met ouders, het beste in ieder kind naar boven halen en aansluiten bij elkaars talenten. De liefde van God die we kennen door ons geloof in de Here Jezus, is tastbaar in de hele school.

Sfeer proeven?

Nieuwsgierig hoe we onze missie in de praktijk brengen? Dan nodigen we u van harte uit om de bijzondere sfeer te komen proeven die kenmerkend is voor de Wilhelminaschool in Doetinchem. Waar u en uw kind zich zeker veilig en thuis zullen voelen. Een afspraak is snel gemaakt.