Ziekte, absentie, verlof

Ziek of absent melden

Als uw kind ziek is willen we dat graag op tijd weten. U kunt dit melden via onze website. Mocht het verzuim lang duren, dan wordt in overleg met de groepsleerkracht overwogen of er extra werk voor thuis moet worden meegegeven.

Absent of ziek melden doet u eenvoudig via de app of via het intranet.

Verlofaanvraag

Slechts in een aantal gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hierbij kan gedacht worden aan verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten, gezinsuitbreiding of jubileumviering. Veelal gaat het om één dag die wordt vrijgegeven. Het verlof moet via de website en bijtijds worden aangevraagd.

Extra vakantieverlof kunt u alleen krijgen als uw werkgever u verplicht om buiten de gewone schoolvakanties vakantie op te nemen. Bovendien is dit vakantieverlof aan een aantal regels gebonden die u vindt op ons intranet. Als u extra vakantieverlof aanvraagt moet u een werkgeversverklaring overleggen. In alle andere gevallen wordt nooit vrij gegeven. De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Als u van mening bent, dat u ten onrechte geen verlof voor uw kind heeft gekregen, kunt u bij de gemeente Doetinchem in beroep gaan.