Ziekte, absentie en verlof

Ziek of absent melden

Als uw kind ziek is willen we dat graag op tijd weten. U kunt dit melden via Parro.

Verlofaanvraag

Slechts in een aantal gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hierbij kan gedacht worden aan verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten, gezinsuitbreiding of de viering van een ambtsjubileum. Veelal gaat het om één dag die vrij gegeven mag worden. Het verlof moet via de website en uiterlijk 2 weken voor de verlof datum worden aangevraagd.

Extra vakantieverlof kunt u alleen krijgen als uw werkgever u verplicht om buiten de gewone schoolvakanties vakantie op te nemen. Bovendien is dit vakantieverlof aan een aantal regels gebonden die u vindt op ons intranet. Als u extra vakantieverlof aanvraagt moet u een werkgeversverklaring overleggen. In alle andere gevallen wordt nooit vrij gegeven. De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Als u van mening bent, dat u ten onrechte geen verlof voor uw kind heeft gekregen, kunt u bij de gemeente Doetinchem in beroep gaan.

Verlof formulier

Na het invullen van her formulier krijgt u zo spoedig mogelijk te horen of uw verlofaanvraag goedkeurd is.

Voor huwelijk, overlijden en ziekte geldt t/m vierde graad

Start verlofdatum

op dit e-mailadres ontvangt u de reactie op uw verlofaanvraag.