Bijzondere activiteiten

We vinden het van groot belang dat kinderen leren ontdekken wat hun talenten en sterke punten zijn. Want zeg zelf, we doen graag dingen die bij ons passen, waar we goed in zijn, wat als vanzelf gaat, waar we direct enthousiast en blij van worden.

Naast talentmomenten tijdens de lessen en talentdagen organiseren we door het jaar heen talentactiviteiten. Kinderen leren veel vaardigheden tijdens projecten, vieringen en feesten. Daarnaast is het samen beleven heel positief voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe kunt u zelf de talenten van uw kind herkennen? Soms valt een talent op, omdat iemand ergens heel goed in is of zich makkelijk op een bepaald gebied ontwikkeld. Een talent kan ook iets zijn waar iemand passie voor heeft. Het mooiste is als vaardigheden en passie samengaan. Denk bij talenten aan sport, muziek, sociale vaardigheden, verbinder, verhalen schrijven, oplosser, technisch inzicht, werken in de natuur, etc.

Een greep uit onze georganiseerde activiteiten die te maken hebben met talent en talentontwikkeling.

Schoolzwemmen

We vinden het belangrijk – vanuit het aspect veiligheid, gezondheid en (plezier in) bewegen – dat alle kinderen in ieder geval zwemdiploma A halen. Daarom hebben we schoolzwemmen als een vast onderdeel opgenomen in het onderwijsprogramma van groep 3. Waarom groep 3? Kenners adviseren dat zwemles op jongere leeftijd veel minder resultaat heeft aangezien dan de motoriek van veel kinderen onvoldoende ontwikkeld is. Er is diploma A garantie. Als een kind aan het eind van groep 3 nog geen A diploma heeft gehaald, mag hij/zij dit diploma alsnog gratis halen.

Lees hieronder nog een rustig ons beleid door.

Kooklessen bij Villa Ruimzicht

In groep 7 gaan de kinderen naar hotel Villa Ruimzicht. Ze krijgen daar kooklessen rond ingrediënten, smaak, samenstelling, koken, tafel gezellig aankleden en natuurlijk samen eten. Wie weet wordt er een jonge kok geboren.

Schoolreisje groep 1 t/m 7

Aan het eind van ieder schooljaar gaan alle kinderen op schoolreisje. Een heerlijke dag samen er op uit naar een geweldige bestemming. Elk jaar weer een groot feest.

Vieringen (Maandvieringen, Kerst, Pasen)

Gedurende een jaar werken we met kinderen op verschillende manieren aan het beleven van het geloof. Dat doen we aan de hand van thema’s. Schoolbreed wordt dan een aspect van het geloof behandeld, door erover te leren, het toe te passen en het te ervaren. De thema’s worden gestart en/of afgesloten met een viering. Zo’n viering kan met of zonder ouders plaatsvinden, centraal of in de eigen klas. Het karakter van een viering kan verschillen: soms is het een sing-in, maar het kan bijvoorbeeld evengoed een sponsorloop, markt of wandeltocht zijn.

Koningsspelen

Rond Koningsdagdag doen wij mee met de Koningsspelen: een geweldig leuke en sportieve feestdag voor alle kinderen.

Voorlees hightea groep 1 en 2

Voor de ouders en kinderen van groep 1 en 2 organiseren we jaarlijks een voorlees hightea. Op een gezellige en ontspannen manier kunt u ervaren hoe leuk lezen voor en met uw kind is.

Letterfeest groep 3

Als de kinderen van groep 3 alle letters kennen is er  het letterfeest: zij mogen met een ouder (opa of oma mag natuurlijk ook) op zoek naar de geleerde letters. De letters zijn “verstopt” in de hal en buiten. Bij sommige letters hoort een opdracht. De kinderen krijgen een echt “letterdiploma”.

Verkeersexamen groep 7, Streetwise

Naast de reguliere verkeerslessen in alle groepen krijgen de kinderen in groep 7 het theoretisch en het praktisch verkeersexamen met het verkeersdiploma. Eens in de twee jaar komt de ANWB een speciaal verkeers-educatieprogramma (Streetwise) uitvoeren in alle klassen. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen als elektrische auto’s, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare auto’s wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

Typecursus groep (6), 7 en 8

Jaarlijks kunnen ouders hun kind opgeven voor een interne cursus blind typen in 12 praktijklessen. De cursus vindt direct na schooltijd plaats. Info: www.gigakids.nl

Dansles groep 2, 4, 6 en 8

Jaarlijks krijgen de kinderen van deze groepen drie danslessen op de dansschool. Dit is erg goed voor de motoriek en de lichaamscoördinatie. Kinderen komen  ‘los’ en leren zichzelf te presenteren en een goede houding te krijgen. En natuurlijk geeft het veel plezier.

Stichting Voorkom groep 8

Voor onze groep 8 kinderen is het zeer belangrijk dat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarom nodigen we jaarlijks Stichting Voorkom uit.  Zij behandelen de thema’s roken, blowen en alcohol. Allereerst wordt besproken wat het is en wat de gevolgen zijn voor je lichaam en je hersenen. Daarnaast trainen wij de weerbaarheid van de leerlingen, waarbij hen geleerd wordt om ‘nee’ te zeggen tegen zaken die ze niet willen en om niet te bezwijken voor groepsdruk. Aansluitend gaat de klas in gesprek met een ervaringsdeskundige (iemand die verslaafd is geweest). De leerlingen mogen alle mogelijke vragen stellen aan deze ervaringsdeskundige. Zo wordt hen duidelijk wat het écht betekent om verslaafd te raken.

Schaatsen groep 7 en 8

Jaarlijks gaan de groepen 7 en 8 de laatste week voor de kerstvakantie schaatsen in het centrum van de stad.

Jeugd EHBO groep 8

We vinden het van wezenlijk belang dat de kinderen basiskennis hebben van wat te doen bij kleine ongelukjes en hoe je dit kunt voorkomen. Daarom krijgen de kinderen in groep 8 de cursus jeugd EHBO, officieel met examen en diploma. De kinderen lenen het Oranje Kruisboekje van school.

Excursie grote steden groep 7 en 8

Jaarlijks gaan de groepen 7 en 8 op excursie. Het ene jaar bezoeken ze onze hoofdstad Amsterdam, het andere jaar bezoeken ze onze regeringsstad Den Haag. Als het lukt brengen we ook een bezoek aan de Rotterdamse haven.

Schoolkamp groep 8

Als afsluiting van acht jaren basisschool gaan de leerlingen van groep 8 met elkaar enkele dagen op kamp.  Enkele nachten in een kamphuis, samen veel mooie en super spannende dingen beleven. Van de ouders wordt een eigen bijdrage van € 75,- gevraagd.

.