Gedragskompas en respect

Ons gedragskompas

Op De Wilhelminaschool hanteren wij de zienswijze dat ouders onze natuurlijke partners zijn. Met hen werken wij samen in het belang van de kinderen. Op onze school mag u van het team verwachten dat wij:

 • Samen met u zoeken naar wat het beste is voor uw kind en de groep;
 • Adequaat en duidelijk informeren over de voortgang van uw kind;
 • Respectvol zijn en ons inzetten om ervoor te zorgen dat u en uw kind zich veilig voelen;
 • Na schooltijd aanspreekbaar zijn en waar nodig een vervolgafspraak maken;
 • Afspraken nakomen en het belangrijk vinden wat u zegt;
 • Privacy respecteren en zorgvuldig met uw gegevens en die van uw kind omgaan;
 • Een verlangen hebben elke dag onze missie en visie uit te dragen.

Respect

We vinden het mooi om te zien dat partnerschap tussen school en thuis tot positieve resultaten leidt. Ouders voelen zich betrokken en gehoord, leerkrachten ondersteund en gewaardeerd. Samen zoeken we zo naar het beste voor het kind.

Die gezonde vorm van communicatie en omgang staat wel eens onder druk. De huidige maatschappij heeft soms te hoge verwachtingen van het onderwijs.  In die sfeer van (te hoge) verwachtingen kunnen meningsverschillen ontstaan. Zolang deze met wederzijds respect worden benaderd, is er niet veel aan de hand. Een goed gesprek maakt veel duidelijk en lost de meeste problemen op.

 Uitgangspunten:

 • Het uitgangspunt is dat u vertrouwen hebt in de leerkracht van uw kind. We stellen het zeer op prijs dat u laat merken dat dat vertrouwen er is;
 • Heeft u vragen of opmerkingen, maak dan een afspraak met de leerkracht van uw kind;
 • Gesprekken tussen ouders en leerkracht vinden op een respectvolle wijze plaats. Lukt dit even niet, wordt het gesprek gestaakt;
 • Gesprekken over ‘volwassen onderwerpen’ of ‘stevige’ gesprekken worden niet gevoerd met de kinderen als toeschouwer;
 • Bent u boos, kies dan voor een ander moment voor een gesprek of wacht tot u gekalmeerd bent. Emoties tonen hoeft niet verkeerd te zijn, wel als het u belemmert een gesprek op een correcte wijze te voeren;
 • Als u thuis over de leerkracht van uw kind spreekt, doe dat dan alleen in positieve bewoordingen. Bespreek uw klachten over de leerkracht niet in het bijzijn van uw kinderen. Bespreek die klachten ook niet met andere ouders, maar met de betreffende leerkracht zelf;
 • De email is geschikt voor zakelijke communicatie maar ongeschikt voor het overbrengen van emoties als boosheid;
 • In het algemeen: uw support is onmisbaar voor de leerkracht van uw kind.