Medezeggenschapsraad

Uw mening telt

De Medezeggenschapsraad heeft advies- en instemmingsbevoegdheid over zaken die door bestuur en directie voorgesteld worden. Onze Medezeggenschapsraad bestaat, in principe, uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders. De vergaderingen zijn voor u als ouder vrij toegankelijk. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit van tevoren aangeven door een mailtje te sturen naar mr@wilhelminabasisschool.nl

Ook bent u in de mogelijkheid om agendapunten in te dienen voor de vergaderingen van de MR. Dit kunt u doen bij één van de MR-leden.
Meestal worden deze vergaderingen op de Wilhelminaschool gehouden.

De medezeggenschapsraadsleden:

1Arianne Holtman (namens ouders)
2Arjen Geluk (namens ouders)
3Elkin Coppoolse (namens ouders)
4Karin Hamelink (namens personeel)
5Linda Worm (namens personeel)
6Saskia Kaan (namens school, secretaris)