Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft advies- en instemmingsbevoegdheid over zaken die door bestuur en directie voorgesteld worden. Onze Medezeggenschapsraad bestaat, in principe, uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders. De vergaderingen zijn voor u als ouder vrij toegankelijk. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit van tevoren aangeven door een mailtje te sturen naar mrwilhelminaschooldoetinchem@gmail.com
Ook bent u in de mogelijkheid om agendapunten in te dienen voor de vergaderingen van de MR. Dit kunt u doen bij één van de MR-leden.
Meestal worden deze vergaderingen op de Wilhelminaschool gehouden.


De medezeggenschapsraadsleden:

1 Ruben Bulten (namens ouders)
2 Nathanja van Harten (namens ouders)
3 Frida Waterham (namens personeel)
4 Chantal Posthumus (namens personeel, voorzitter)
5  Marlous Meijnen (namens personeel)