Onderwijs

Kenmerken

Op de Wilhelminaschool willen wij kwalitatief goed onderwijs geven, waar alle leerlingen van profiteren. Dit houdt in dat wij rekening houden met de verschillen tussen kinderen in bijvoorbeeld talent, tempo, karakter, motivatie, belangstelling, begaafdheid, culturele achtergrond en afkomst.

Onderwijsconcept

 1. We hechten veel waarde aan de sociaal emotionele ontwikkeling, de christelijke identiteit en de talenten van kinderen, ouders en teamleden.
 2. We werken vanuit de vaste kern-/basisgroep in een eigen basisruimte: dit biedt positieve groepsdynamiek, veiligheid, relatie, hechting. We garanderen basisveiligheid, effectiviteit en rust.
 3. We werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem met ruim aanbod en goede afwisseling van klassikaal, zelfstandig, adaptief en samenwerkend leren (coaching). Samenwerken vindt plaats op niveau kinderen, groepen, bouwen, team.
 4. Binnen de kennisvakken werken en differentiëren we met kind profielen.
 5. Om onze kinderen optimaal voor te bereiden op de huidige maatschappij leren we hen:
  1. Eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid.
  2. Zelfstandigheid en samenwerking: leren van en met elkaar.
  3. Onderzoekende, ontdekkende en nieuwsgierige houding.

Kwaliteitsbeleid

De kern van ons kwaliteitsbeleid is dat we kritisch blijven op wat we doen. Daarom nemen we als team consequent de uitkomsten van de Cito- en methodetoetsen door. Omdat we de gegevens over een lange periode bijhouden kunnen we goed analyseren welke trends er zijn.