Onze missie & visie

Voorwoord

De periode van de basisschool is misschien wel de meest belangrijke tijd in het leven van uw kind. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind ongeveer 8.000 uur toevertrouwt aan de meesters en juffen van de basisschool?
Bij de Wilhelminaschool staat kwaliteit heel hoog in het vaandel. Uw kind (als kroon op Gods schepping) krijgt alle aandacht en liefde die het verdient. Want naast goed onderwijs vinden we het heel belangrijk om de kinderen voor te leven dat de Here God onvoorwaardelijk van hen houdt. Het logo van de Wilhelminaschool is een geopende Bijbel. Ons verlangen is dat de Here Jezus uit dit geopende Boek dé plaats krijgt in de harten van de kinderen.


Onze christelijke identiteit: waar staan we voor?

Aan alle ouders en opvoeders van kinderen op de Wilhelminaschool, aan medewerkers, aan ambtenaren van de gemeente Doetinchem en de Rijksoverheid, aan journalisten en ieder die geïnteresseerd is in de identiteit van de school. Lees het in ons identiteitsdocument


Missie van de Wilhelminaschool

Ieder kind gezien, gekend, geliefd

Toelichting op onze missie: De Wilhelminaschool vormt – naast de gezinssituatie – een belangrijke basis voor het leven van haar leerlingen. Die basis bestaat uit de geestelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Je gezien, gekend en geliefd weten is een voor ieder kind essentiële basis om te komen tot optimale ontwikkeling.


Visie van de Wilhelminaschool

Wij streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Samen staan we sterk voor kwalitatief goed onderwijs. Wij willen, samen met ouders, het beste in ieder kind naar boven halen en aansluiten bij elkaars talenten. De liefde van God die we kennen door ons geloof in de Here Jezus, is tastbaar in de hele school.


Kernwaarden van de Wilhelminaschool

De visie van de Wilhelminaschool is vertaald naar vijf kernwaarden:

 kern-icon-1 Liefde 

God is liefde en houdt van ieder mens. We willen Gods liefde bekend maken aan kinderen en hen voorleven die liefde zelf te ontwikkelen voor God, voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Het personeel van de Wilhelminaschool heeft passie voor de kinderen en plezier in het geven van onderwijs. Een school met Gods hart.

kern-icon-3 Talenten

Ieder kind is uniek gemaakt, met zijn eigen mogelijkheden en talenten. We willen die talenten van het kind ontwikkelen, benadrukken en ruimte geven, zodat het kind opgroeit tot volwassenheid en zich ontplooit tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon met zijn eigen waardevolle en unieke bijdrage aan de maatschappij.

 kern-icon-2 Verbonden

We zijn niet alleen in de wereld. We zijn met  elkaar en met God verbonden. We bewerkstelligen een warm en veilig pedagogisch klimaat in onze school, een prettige werksfeer voor team, kinderen en ouders. Ieder kind wordt gewaardeerd om wie hij is. Respect voor elkaar, omzien naar elkaar en liefde voor elkaar worden ingebed in dat pedagogisch klimaat. Kortom, thuis op school.

 kern-icon-4 Kwaliteit

Wij leveren onderwijs van hoge kwaliteit dat voldoet aan onze visie en aan de hoogste ‘eisen’ van deze tijd. Ons kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid is gericht op professionalisering, vernieuwing en verbetering van ons onderwijs en team. Bij ieder kind gaan we voor goud.

 kern-icon-5 Plezier

We willen een school zijn waar plezier, veiligheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Zo naar school gaan en samenleven is noodzaak om je optimaal te ontwikkelen en te komen tot volwassenheid. Een goede, positieve sfeer is onmisbaar: iedereen moet zich geborgen en veilig voelen binnen onze school en weten dat hij er mag zijn.