Missie en Visie

Missie: gezien, gekend, geliefd.

De Wilhelminaschool vormt – naast de gezinssituatie – een belangrijke basis voor het leven van haar leerlingen. Die basis bestaat uit de geestelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Je gezien, gekend en geliefd weten is een voor ieder kind essentiële basis om te komen tot optimale ontwikkeling.

Visie van de Wilhelminaschool

Alle kinderen gaan met plezier naar school. Samen staan we sterk voor kwalitatief goed onderwijs. Wij willen, samen met ouders, het beste in ieder kind naar boven halen en aansluiten bij elkaars talenten. De liefde van God die we kennen door ons geloof in de Here Jezus, is tastbaar in de hele school.

Identiteit

We zijn een christelijke school. Ons onderwijs willen we op de Wilhelminaschool als christenen vormgeven. Wat betekent dat? Lees het in onze geloofsbrief

Kernwaarden van de Wilhelminaschool

De visie van de Wilhelminaschool is vertaald naar vijf kernwaarden:

Plezier

We willen een school zijn waar plezier, veiligheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Zo naar school gaan en samenleven is noodzaak om je optimaal te ontwikkelen en te komen tot volwassenheid. Een goede, positieve sfeer is onmisbaar: iedereen moet zich geborgen en veilig voelen binnen onze school en weten dat hij er mag zijn.

Kwaliteit

Wij leveren onderwijs van hoge kwaliteit dat voldoet aan onze visie en aan de hoogste ‘eisen’ van deze tijd. Ons kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid is gericht op professionalisering, vernieuwing en verbetering van ons onderwijs en team. Bij ieder kind gaan we voor goud.

Verbonden

We zijn niet alleen in de wereld. We zijn met  elkaar en met God verbonden. We bewerkstelligen een warm en veilig pedagogisch klimaat in onze school, een prettige werksfeer voor team, kinderen en ouders. Ieder kind wordt gewaardeerd om wie hij is. Respect voor elkaar, omzien naar elkaar en liefde voor elkaar worden ingebed in dat pedagogisch klimaat. Kortom, thuis op school.

Talent

Ieder kind is uniek gemaakt, met zijn eigen mogelijkheden en talenten. We willen die talenten van het kind ontwikkelen, benadrukken en ruimte geven, zodat het kind opgroeit tot volwassenheid en zich ontplooit tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon met zijn eigen waardevolle en unieke bijdrage aan de maatschappij.

Liefde

God is liefde en houdt van ieder mens. We willen Gods liefde bekend maken aan kinderen en hen voorleven die liefde zelf te ontwikkelen voor God, voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Het personeel van de Wilhelminaschool heeft passie voor de kinderen en plezier in het geven van onderwijs. Een school met Gods hart.