Maak ze sterk

BOEKVERSLAG “MAAK ZE STERK”

Maak ze sterk! Werken aan de weerbaarheid van je kind.

Boek geschreven door Erik Smit en Wietske Noordzij.

Een Aanrader voor ouders die hun kinderen willen leren om stevig in hun schoenen te staan, zodat ze weten wie ze zijn en waar ze voor staan. Zodat ze keuzes maken die goed voor hunzelf zijn en voor anderen.

In het kort:
Het boek is bedoeld om ouders enthousiast te maken om hun kinderen te bemoedigen, stimuleren en handvatten te geven om sterk en moedig te worden. Het boek geeft je sleutels in handen om daarmee aan de slag te gaan. Een autosleutel krijgt pas zijn volle waarde wanneer je de auto start en wegrijdt. Zolang hij op de keukentafel ligt, heeft hij geen nut. Zo is het ook met de sleutels in het boek. Ze worden pas waardevol als je ze gebruikt!

Een aantal sleutels uit het boek zal ik hier bespreken. Vind, ervaar en gebruik de sleutels die passen bij jouw situatie.

 

Risicogedrag bij kinderen

Om risicogedrag bij je kind te voorkomen of te beperken, zijn er drie gebieden waar je als ouder aan kunt werken.

1. Beperking van de kans

Je kinderen het goede gedrag aanleren, je kind voorbereiden door goede voorlichting en informatie te geven, grenzen stellen en hanteren, middelen buiten het bereik van je kinderen houden.

2.Beperking van de gevolgen

Investeren in openheid en goede onderlinge communicatie, alert zijn op signalen en vroeg en adequaat reageren, grenzen handhaven en consequenties verbinden aan overschrijving daarvan, investeren in een goed zelfbeeld.

3. Beperking van de blootstelling

Veranderingen van vriendengroep en/of omgeving, leren omgaan met groepsdruk, verkrijgbaarheid beperken.

 

Omgaan met groepsdruk

 

Met het principe “samen sta je sterk,” kun je je kind een eenvoudig handvat aanleren dat hem kan helpen om te gaan met groepsdruk.

Namelijk het SAMen principe. Dit bestaat uit de volgende stappen.

1. Standpunt innemen

Wanneer je kind onder druk staat, moet hij eerst bepalen wat zijn standpunt is, hoe hij erover denkt. De kans bestaat dat hij zich niet van de groepsdruk bewust is, daarom is het van belang je kind groepsdruk te leren herkennen.

2. Actie bepalen

Is de conclusie dat hij niet achter de keuze van de groep staat, dan is actie nodig. Je kind zal moeten bepalen welke actie op dat moment het beste is. Over een ander onderwerp beginnen, de situatie uitstellen, even naar een andere vriendengroep lopen zijn enkele voorbeelden.

3. Medestanders werven

Wanneer je kind de enige in de groep is die niet achter de keuze van de groep staat, dan wordt het lastig voor hem om vol te blijven houden aan zijn standpunt. De truc is nu om het beïnvloedingsproces te gaan aanwenden in zijn voordeel, door medestanders te werven. Alleen tegen de groep ingaan is zwaar, maar met twee of meer gaat het al veel makkelijker.

SAMen sta je sterker!

 Wist je dat?

# De periode van geboorte tot de 18de verjaardag 946 weken duurt? Die tijd gaat sneller voorbij dan je denkt. Neem elke week 15 minuten de tijd om een herinnering van die week te bewaren. Speciale momenten, leuke uitspraken, mooie foto´s. Schrijf er een persoonlijke herinnering van jezelf bij en bewaar deze in een grote doos. Het is leuk en bemoedigend voor je kind om daar regelmatig in te lezen.

# Veiligheid en vertrouwen sleutels zijn om angst te voorkomen en angst te overwinnen? Je kind heeft jou daarbij nodig vanaf het allereerste begin. Neem de angsten serieus en help je kind de situatie goed te doorstaan. Wanneer je kind bang is, heeft hij jou geruststelling en bemoediging nodig. Wanneer je zelf rust uitstraalt, ervaart je kind dat ook.

# Speciale momenten creëren voor je gezin zorgen voor fijne herinneringen op het gezinsleven, opvoedingsstijl en aan wat voor jullie als gezin belangrijk is.

Denk eens aan een

^ Vader- zoon dag, moeder- dochter dag of andersom waarin je iets leuks samen gaat doen en onverdeelde aandacht hebt voor je kind.

^ Een gezamenlijke hobby, sport of activiteit met je kind. Het versterkt de band en je stimuleert elkaar om te bewegen om iets te doen.

 

Doordenkers

  1. Tessa 14 jaar:” Het ergste vind ik het als mijn vader een vraag aan mij stelt en dan niet eens opkijkt van zijn tablet. Als hij toch niet luistert, geef ik ook geen antwoord. Soms merkt hij dat niet eens. ” Luisteren is een vaardigheid waar snel aan voorbij wordt gegaan, maar die van onschatbare waarde is in het contact met anderen. Hoe snel ben jij geneigd om je kind advies te geven en te vertellen wat hij moet doen? Oefen de komende weken eens met actief luisteren naar je kind en let daarbij op de reactie, Merk je verschil? Was het moeilijk?
  2. Neem je eigen mediagedrag eens onder de loep. Hoe vaak en op welke momenten ben jij bezig met media via telefoon, tablet, computer of tv? Hoe vaak doe je dat in het bijzijn van je kind en welke boodschap geef je daarmee af?
  3. Je kind heeft het nodig dat hij leert omgaan met onenigheid, ruzies en conflicten. Hoe ben jij als ouder in het omgaan met ruzies en conflicten binnen het gezin?
  4. Hoe ga je zelf om met boosheid? Wat ziet je kind aan jou? Hoe gaat dat binnen jullie gezin? Zijn er dingen die je daarin kunt veranderen?

 

Ten slotte

Al voordat je kinderen iets vertelt, hebben ze al naar jou gekeken en jou als voorbeeld gezien, maar ook in hoe je met je partner en andere mensen omgaat. Wees daarvan bewust.