Vooraanmelding

Aanmelden broertjes/zusjes:

We willen heel graag de ontwikkeling van het aantal leerlingen van onze school in de komende jaren zo goed mogelijk in beeld hebben. Eén van de zaken die ons kan helpen, is een vroegtijdige aanmelding van één- of tweejarige broertjes/zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten.

Vooraanmelding

Ouder(s)/verzorger(s) geven hiermee aan hun kind te willen aanmelden bij de Wilhelminaschool wanneer hij / zij 3 jaar is geworden.

Gegevens van het kind

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)